Anketa

Tento článek je pro mě
Jako pohádka 60.12% (208)
Uvědomující 39.88% (138)

Bylo nebylo

6. února v 19:54

Bylo nebylo

 

Před dlouhou, dlouhou dobou existoval ostrov, na kterém žily všechny pocity člověka. Dobrá nálada, smutek, vědění, a kromě ostatních lidských pocitů i láska.

Jednoho dne se pocity dozvěděly, že se ostrov potápí a každý si tedy připravil svou loď a odplouval z ostrova.

Jen láska chtěla čekat do poslední chvíle.

Ještě než se ostrov potopil, prosila láska o pomoc.

Na luxusní lodi plulo kolem lásky bohatství. Zeptala se:“Bohatství můžeš mne vzít s sebou?“

Ne, nemůžu mám na své lodi mnoho zlata a stříbra. Tady pro Tebe už není místo.“

Tak se láska zeptala pýchy, která projížděla kolem na přenádherné lodi: „Pýcho, můžeš mne vzít s sebou?“

Já Tě lásko nemůžu vzít,“ odpověděla pýcha. „Tady je všechno perfektní, mohla bys mou loď poškodit.“ Láska tedy prosila smutek, který jí míjel: „ Smutku, vezmi mne s sebou.“

Ach lásko,“ řekl smutek, „ Já jsem tak smutný, že musím zůstat sám.“

Také dobrá nálada projela kolem lásky, ale byla tak spokojená, že ani neslyšela jak na ni láska volá.

Najednou řekl nějaký hlas:“ Pojď lásko, poplujeme spolu.“ Byl to nějaký stařec, kdo promluvil.

Láska byla tak šťastná a vděčná, že se zapomněla zeptat na jméno svého zachránce.

Když přijeli na pevninu, stařec odešel.

Láska si uvědomila, že mu hodně dluží a tak se zeptala moudrosti:

Moudrosti, můžeš mi říci, kdo mi pomohl??!“ „To byl čas,“ zněla odpověď. „Čas? Proč mi pomohl právě čas?“

Protože jen čas ví, jak je láska pro život důležitá.“

Výsledek obrázku pro ostrov

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho přivítámheart

Číslo účtu -  7861060277/0100     IBAN - CZ8201000000007861060277

 

Srdečně děkuji za jakoukoliv formu odměny. Pokud usoudíte, že by článek pomohl někomu dalšímu s láskou předávejte..

 

© 2015 masazepavka.cz