Anketa

článek mi přinesl
Uvědomění 31.35% (227)
Otevřel mi oči 22.51% (163)
Inspiroval mě 21.41% (155)
Přesně rada pro mě 24.72% (179)

Úplněk 27.7.2018

27. července v 13:19

Krásný den všem a moc děkuji za důvěru...Držím slovo a zde jsou obrácené karty, které jste zvolili. Celkově je tento úplněk o tomto sdělení...Nezavírej oči, nepřehlížej a nedělej, že neslyšíš, když vím, že slyšíš a jen se snažíš dělat, že to není. Ano otevřme oči a podívejme se na opravdovost kolem nás. Intuici začněme naslouchat, nepotlačujme své pocity. Každému byla do vínku dána vnitřní moudrost a je na každém z nás, kdy ji znovuobjevíme a podle toho začneme svůj život směrovat jako kormidelník svou loď. Pokud si myslíte, že máte intuici v bloku...otevřete se záměru..Já (doplňte jméno a datum narození) se otevírám své intuici, vnitřní moudrosti v lásce a pravdě. Rozšiřuji svůj pohled na to, co je možné. Věřím sobě a svému vnitřnímu vedení, následuji svůj vnitřní hlas. Sdělení můžete aktivovat u svíčky, ať plamen prozáří temná zákoutí, aspekty Vašeho bytí a žití.
Karta č.1 se jmenuje Vášeň...poselstvím pro vás, kteří jste zvolili kartu číslo 1 je..Začni naplno žít! Zamysli se nad tím, co jsi kdy v životě miloval/a a vrať se tam kde jsi údivem nemohl/a dýchat, jak jsi ráno pln/a očekávání úžasného dne vyskočil/a a dělal/a co Tě skutečně naplňovalo radostí, kdy jsi toužil/a?
Ve vašem životě chybí vášeň, naplnění, klokotavý smích, radost. Takový pocit, kdy nám srdce radostí poskočí a tep zrychlí frekvenci...místo těchto slov a prožitků se zde objevuje...já musím. Není to život v lehkosti, ale v koloběhu neustále něco muset. Jiskra v oku vyhasíná a stereotyp všedního dne vás pomalu, ale jistě ubíjí. Když něco obdaříme slůvkem „musím“ pomyslně se nám zvedne ret do opovržení. Mnohdy si to ani neuvědomujeme, ale náš obličej udělá určité gesto, ksicht, úšklebek. Prostě slůvka musím a rutina a šeď je pro vás v tuto chvíli akuální a na to se máte zaměřit...změnit své jednání a chování. Ptáte se jak? Stačí chtít...řekněte si já chci život v radosti, chci opět toužit...nebo ještě lépe...afirmujte žiji v radosti, já toužím, žiji život tak, aby mě naplňoval. Eliminoval/a jsem vztahy, které mě ubíraly energii a tvořím nové svazky s láskyplným pochopením a respektem k sobě samým. Nepřehlížejme sami sebe. Aktivujte sílu, seberte odvahu a oddejte se životu s největší možnou vášní. Uvolníte a posílíte tím srdíčkovou čakru. Zbořte pomyslné, vystavěné betonové zdi, aby vám nemohl nikdo ublížit a přistupujte k sobě a ke svému srdci s respektem a radostí. Tuto informaci si následně předá každá buňka ve vašem oběhu.
Karta č.2 se jmenuje Rodina. To co se „snažíte řešit“ nebo raději přehlížíte je téma rodina. Tato skupina patří do kořenové čakry, tedy i pevné půdy pod nohama. Pokud nemáme pevnou půdu pod nohama, bortí se následně celý systém a člověk touží někam a někomu patřit, sdílet společenství(nikoliv vlastnictví, možná cítíte, že se vás snaží někdo vlastnit) Možná jste se ztratili v očekávání vaší rodiny, požadavcích, které jsou na vás kladeny a přehlížíte sami sebe. Co vás napadne když se vysloví slovo rodina? Je to sounáležitost, nebo život v radosti a v respektu ke všem účastníkům „zájezdu“. Nebo jsou to samostatné jednotky, které se drží pěkně stranou, aby nezasahovaly, neobtěžovaly... Zkuste zapřemýšlet, co konkrétně pro vás značí význam slova rodina. Jste součástí nebo jednotlivcem? Nastavili jste si vlastní pravidla hry, nebo přebíráte vzorce chování? Možná to co jste převzali je v pořádku a žije se vám v nastavení dobře, pokud ale tyto hranice svírají, zakazují a brání vám v rozletu...změňte nastavení. Už jste velcí a to co bylo v pořádku pro vaše rodiče, prarodiče, pro vás v pořádku být nemusí, není a nemůžete se volně nadechnout! Vytvořte si vlastní prostor. Nevytvářejme iluzi, že jsme někdo jiný...vždyť být sami sebou je to nej a jak jsem někde vyčetla a plně se s tím ztotožňuji...ostatní role jsou již obsazeny, buďte sami sebou, a taky... jaký si to uděláš, takový to máš! Pokud přebíráme nefunkční vzorec, dříve nebo později se v něm ztratíme, protože prostě a jednoduše není náš. My nežijeme život našich rodičů! Uvědomte si ten mazec v rodině...maminka má své vzorce ze své původní rodiny, tatínek má vzorce ze své původní rodiny, sejdou se, zamilují, zžívají se...a vzorce už se perou. Pokud nejsou rozumní a komunikativní, začnou se hádat, ale vlastně se nehádají oni dva, ale celé pokolení babiček, prababiček a dědečků z obou stran, protože dědící se vzorce právě nefungují. Otevřete oči s láskou hlavně k sobě!
Karta č.3 se jmenuje Emoce....máme jich celou škálu, jsou pozitivní, ale i negativní. Patří mezi ně nálady, tedy i náladovost a to může pěkně vyvést z rovnováhy. Pokud jsme v rovnováze, bereme vše jinak a s emocemi se dá pracovat produktivně...to znamená pomyslný šuplík...JÁ CHCI...potom vím, že se svými pocity pracuji tak, abych je pojmenovala, mluvila o nich, vykřičela, vyřvala, vyplakala, vyzpívala, vydupala, vybila, vyběhala....zpracovala(muž si přeloží :-D). Pokud se o svých emocích nemluví, probíhá snaha něco tutlat, což vnímavý jedinec stejně pozná ihned jak otevře dveře do bytu a Papiňák v kuchyni (ne nutně v této místnosti, může to být kterákoli místnost)je právě před vybuchnutím. Základ toho je si vše procítit osobně, neházet své emoce na druhé a vyzývat ho k zodpovědnosti, že vy se zrovna cítíte nešťastní! Takové to dětské...To ON ne JÁ!!!! Uvědomte si, že jste lidská bytost se svými prožitky, emocemi, reakcemi...potom si dovolte si vše zmíněné procítit a prožít.  Potom se zamyslete, proč ve vás zrovna tato situace vyvolává tuto emoci...asi úplně nebudete řešit z čeho máte radost ale spíš negace. Zjistíte, že reakce přichází, protože vám v životě něco chybí, nebo přebývá, něco ve vás vyvolává strach, odpor a vy máte tu úžasnou možnost zjistit proč se vám co děje...Vezměte pěkně jednu po druhé a jděte až do kořenů...třeba za každou žárlivou scénou je pocit méněcennosti toho, který jí vyvolá. Za každým křikem stojí pocit, proč mě nikdo neposlouchá...a mohli bychom takto pokračovat dál a dál. Eliminujte ze svého života stres, pokud o něm víte, snažte se vytvořit protipól šťastných situací, které vše vyváží a hodí do rovnováhy. O svých emocích mluvte, netutlejte...pokud nelze aktivovat hrdlo, vypište se na papír, vykreslete...když tvoříte v negaci raději tím nikoho neobdarovávejte, ale svůj počin spalte...očistíte se a otvíráte se tím transformaci. Co je ale důležité, dostanete to ze svého fyzického těla. Všichni už vímě, že antidepresiva nic neřeší, pouze potlačují a emoce se v člověku mlátí jak nudle v bandasce...jedna úžasná písnička říká....Dělání, dělání, všechny smutky zahání...tak dělejme, návodů máme spousty, neaktivujme hledání důvodu, proč to zrovna nejde!
Tak co moji milý, nalezli jste odpovědi na své otázky? Přeji vám spoustu lásky k vaší transformaci, k vaší cestě a krásné letní dny....Pavka 

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho přivítámheart

Číslo účtu -  7861060277/0100     IBAN - CZ8201000000007861060277

 

Srdečně děkuji za jakoukoliv formu odměny. Pokud usoudíte, že by článek pomohl někomu dalšímu s láskou předávejte....

© 2015 masazepavka.cz